CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan.

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

A:1: Back Squat (Hitta dagens 5RM)

A:2: Back Squat (5-5-5 på 90% av dagens 5RM)

B: Sumo Deadlift (5-5-5-5)

C: Shoulder Press (5-5-5-5)

Metcon

Metcon (4 Rounds for time)

Metcon i team om 3

Två som jobbar en vilar tills alla gjort 4 varv av:

500 m rodd

30 steg utfallsgång med KB 24/16

Vila tills rodden är ledig