CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning sedan individuell specifik uppvärmning mot den styrkedel man skall göra.

Weightlifting

Deadlift (3-3-3-3)

Back Squat (3-3-3-3)

Push Press (3-3-3-3)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

AMRAP 20 min I par. En vilar en jobbar, byt efter var 10:e repetition på varje övning.

20 Thrusters 40/30

20 Pull-Ups (ring rows)

20 DU /60 SU (om SU byt efter 30 gjorda)