CrossFit Holistic – WOD

QOD: Hat-övningen i CrossFit

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Front Squat (8-6-4-4)

Shoulder Press (8-6-4-4)

Sumo Deadlift (8-6-4-4)

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon 5 varv av

Prowler över parkeringen och tillbaka 40/30

200 meter löpning

4 pers på varje Prowler. Rotera på prowlern så att nästa starta så fort en är klar