Announcements

6 veckors tyngdlyftningsgrupp. Start 28 mars.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynamisk rörlighet

Weightlifting

Deficit deadlift (3-3-3-3-3-3)

Push Jerk (3-3-3-3-3-3)

Front Squat (3-3-3-3-3-3)

Accessory

Dumbell bench press (4×8)

Max set push-ups efter varje set

On the minute

10 min OTM

45 jobb 15 vila

Sidplankan höger

Sidplankan vänster