Announcements

Nya Juniorgrupper startat 27 augusti.
6 veckors styrkefokus: getStrong. Start 30 aug.

CrossFit Holistic – Silverbacks

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Välj en av övningarna

Front Squat (3*10)

Push Press (3*10)

Deadlift (3*10)

Metcon

Metcon (Time)

10-1, u go i go

Deadlift @ kroppsvikt*1,5

S2OH @ kroppsvikt*0,75

Squatclean @ kroppsvikt*0,75

Skala fritt, men tanken är att det ska vara tunga vikter med korrekt utförande.

Metcon (No Measure)

Planka 6*30 sek

Valfritt sätt: viktat, sida, på boll, etc