Main – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan.

View Public Whiteboard

Back Squat (5-5-5-5-5)

med lång excentrisk fas ca 65 % av 1RM

Shoulder Press (8-8-8-8)

Sumo Deadlift (8-8-8-8)

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 12 min AMRAP
3 x Wall walks
6 x goblet squats 32/24
9 x Armhävningar

*varannan minut 5 tuck jumps