CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

A: Sumo Deadlift (5-5-5-5)

B:1: Shoulder Press (Hitta tung 5:a)

B:2: Shoulder Press (OTM 5 reps i 5 min på ca 80% av vikten ovan)

C:1: Front Squat (Hitta tung 5:a)

C:2: Front Squat (30 reps på 80% av 5RM på så få set som möjligt)

Metcon

Dan John´s KB treat (Weight)

MetCon

8 varv

8 Double KB Frontsquat

Farmers walk 20 meter

man får inte sätta ner kb på marken någon gång.

Så tungt som möjligt