Announcements

Personliga kostupplägg. Välj mellan 3 olika fokus: Må bra – Vikt – Prestation. Mer info påhemsidan.

CrossFit Holistic – Junior CrossFit 7-9 år

View Public Whiteboard

Introduktion

QOD

Längtar du till sommarlovet?

(Vilka önskemål var det ni hade förra passet?)

Uppvärmning 1

Pinnring

Uppvärmning 2

Vända koner

Teknik

Chins

Pegboard

Teknikbana

Fritt val

Önska vilken kull ni vill!

Metcon

Terminens tabata

Avslutning

Vad var roligast idag? Vad blev ni tröttast av?