CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna.

View Public Whiteboard

Back Squat (5-5-5)

Push Press (5-5-5-5)

Deadlift (5-5-5)

Metcon (Time)

3 varv på tid
100 x DU
40 x wall ball
20 x KB sving 24/16

Vila 2 min mellan varv