CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna neda

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Front Squat (8-8-8-8)

Bench Press (8-8-8-8)

Deadlift (8-8-8-8)

Metcon

CrossFit Games Open 14.5 (Time)

For Time:

21 Thruster, 95#/65#

21 Bar Facing Burpees

18 Thruster, 95#/65#

18 Bar Facing Burpees

15 Thruster, 95#/65#

15 Bar Facing Burpees

12 Thruster, 95#/65#

12 Bar Facing Burpees

9 Thruster, 95#/65#

9 Bar Facing Burpees

6 Thruster, 95#/65#

6 Bar Facing Burpees

3 Thruster, 95#/65#

3 Bar Facing Burpees
Erbjud skalningsalternativ.

Time Cap 15 min