Announcements

Paleoutmaningen. 30 dagars kostutmaning. Mer info på hemsidan.

CrossFit Holistic – Junior CrossFit 13-15 år

View Public Whiteboard

Introduktion

Uppvärmning/Rörlighet

Ca 15 min av uppvärmning och utmanande rörlighetsträning

Tex: balansövning, pistols, Ido Portal, GymnasticBodies knäprehab

Teknik

Back squat

Styrka

10-10-10-10 Back squat

Tabata sidoplanka

Varannan höger

Varannan vänster

MetCon 3 varv på tid

10 x KB thrusters

10 meter Utfallsgång (uppskalning: med KB)

2 x 10 meter löpning

kör 2-3 x 3 varv av denna beroende på hur trötta de verkar vara

Om tid finns:

Tabata ball slams