Announcements

Paleoutmaningen. 30 dagars kostutmaning. Mer info på hemsidan.

CrossFit Holistic – Silverbacks

View Public Whiteboard

Warm-up

Egen uppvärmning


Weightlifting

Push Press (5-5-5-5-5)

Back Squat (5-5-5-5-5)

Front Squat (5-5-5-5-5)

Deadlift (5-5-5-5-5)

Bench Press (5-5-5-5-5)

Metcon

Jackie (Time)

For Time:

1000m Row

50 Thrusters, 45#

30 Pull-ups

Metcon (No Measure)

WOD-2: SQUAT CLEAN LADDER

Metcon Gummorna VS. Gubbarna.

Timecap 12min.

Varje lagmedlem gör 5st lyft innan växling till nästa person i laget.

Missar man en vikt får man prova igen på samma vikt, annars backar man till föregående lägre vikt.

Klapp-klapp-växling, krita på golv eller tavla antal poäng/lyft per vikt.

Laget med flest poäng efter 12min. vinner ära och berömmelse.

50/25kg 1 poäng

60/35kg 2 poäng

70/45kg 3 poäng

80/55kg 4 poäng

90/65kg 5 poäng

Annie (Time)

50-40-30-20-10
Double-unders
Sit-ups