CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

1:a: Back Squat (HItta dagens 3RM)

1:b: Back Squat (3-3-3 på 90% av danges 3RM)

2:a: Deadlift (HItta dagens 3RM)

2:b: Deadlift (3-3-3 på 90% av danges 3RM)

3: Turkish Get Up (2-2-2-2/arm (stigande vikt))

Metcon

Metcon (Time)

MetCon I team om 2 ta er igenom:

60 Burpees

80 Kettlebell Swings 24/16

100 Air squats

100 m bear crawl (10xöver boxen)

100 Air squats

80 Kettlebell Swings

60 Burpees

En jobbar en vilar, byt när ni vill.