CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Sedan enskild specifik uppvärmning riktad mot den styrkedel som genomförs

Weightlifting

Shoulder Press (3-3-3-3)

Front Squat (3-3-3-3)

()

Metcon

Metcon (Time)

Metcon i team om 3

Två som jobbar en vilar tills alla gjort 4 varv av:

500 m rodd

30 steg utfallsgång med KB 24/16

Vila tills rodden är ledig
Om tid finns kvar: öva på valfri gymnastisk svaghet