CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna som du inte hunnit göra i veckan.

View Public Whiteboard

Back Squat (3-3-3-3)

Push Press (3-3-3-3 med KB en i varje hand)

Deadlift (3-3-3-3)

Metcon (Time)

4 varv av
10 x marklyft 100/60
400 meter rodd (90% av max)

Start i heat om 4. När första rott klart påbörjar person 2 på marklyften osv. När person 3 rott klart påbörjar person ett på marklyft igen.