CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

A:1: Deadlift (HItta dagens tunga 5:a)

A:2: Deadlift (4×5 reps med start var 90 sek på 80% av 5an)

B:1: Thruster (Hitta dagens tunga 5:a)

B:2: Thruster (5 reps OTM i 6 min på ca 80% av vikten)

C:1: Back Squat (Hitta dagens tunga 5:a)

C:2: Back Squat (4×5 reps med start var 90 sek på 80% av 5an)

Metcon

CrossFit Games Open 14.1 (AMRAP – Reps)

10-Minute AMRAP of:

30 Double-Unders

15 Power Snatches, 75# / 55#