CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Deadlift (2RM)

6×2 @ 90% av 2RM

Front Squat (2RM 2s paus i botten)

6×2 @ 90% av 2RM

Metcon

Metcon (Time)

5 Rounds

Cal Assaultbike 20/15

Vila tills cykel blir ledig
Detta ska vara en max sprint och vilan kommer ligga på ca 2-3 minuter mellan

Om tid finnes

Tabata Bicepscurls