Main – WOD

Välj en av styrkedelarna som du ej gjort i veckan.

View Public Whiteboard

Weightlifting

Försök köra jämn vikt på alla set men skriv upp dagens tyngsta 8a

Front Squat (8-8-8-8)

Push Press (8-8-8-8)

Deadlift (8-8-8)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

Bergeron beep test
EMOM Until fail
7 Thrusters 35kg/25kg
7 Pull-ups
7 Burpees
Skala vikter och reps så att man orkar jobba minst 6 min