CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Front Squat (8-8-8-8)

Push Press (Press-push press 4 x (3-3))

Sumo Deadlift (8-8-8-8)

Metcon (3 Rounds for time)

MetCon 3 varv av

500 m rodd

25 wall balls 10/6

start i heat om 4

Alla 4 i heatet startar samtidigt