Main – WOD

View Public Whiteboard

Weightlifting

Välj någon av följande styrkedelar

Back Squat (AMRAP på kroppsvikt)

Försök klara 50 st! (skalning välj en vikt som du klarar minst 30 ggr)

One Arm KB press (8-8-8-8/arm)

Deadlift (8-8-8)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon start i heat om 4
Rodd 20 Calories
30 Burpees
30 Toes to Bar /knees to elbow/ fällkniv
30 utfallssteg med viktplatta overhead 20/10