Main – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan.

View Public Whiteboard

Zercher Squat (8-8-8-8)

Deadlift (8-8-8-8)

Push Press (5-5-5-5)

Metcon (Time)

I par vartannat varv tills båda gjort 5 varv var
10 x ground to over head 20/10
15 x squat mad viktskiva i famnen
över parkeringen och tillbaka med viktskiva over head