CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan.

View Public Whiteboard

Front Squat (3-3-3-3)

Bench Press (3-3-3-3)

Deadlift (3-3-3)

Metcon (AMRAP – Reps)

MetCon On the minute i 10 min
5 x marklyft 80/50
Gör så många DU´s/SU´s du hinner