Announcements

6 veckors tyngdlyftningsgrupp med Tobbe. Start 7 april.

CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Snatch Grip Deadlift (3-3-3)

Front Squat (3-3-3)

One Arm KB press (3-3-3-3/arm)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon

I par ta er igenom följande. En jobbar en vilar, byt arbetare efter var 10e rep

50 x Thrusters 40/30

50 x ab mat sit up

50 x squat jump

50 x Marklyft 40/30

50 x burpee

50 x Front squat 40/30