Main – WOD

Välj en av styrkedelarna som du inte genomfört under veckan.

View Public Whiteboard

Back Squat (5-5-5-5)

Bench Press (5-5-5-5)

Snatch Grip Deadlift (5-5-5-5)

Metcon (No Measure)

Med klockan rullande gör följande
Starten av minut 0:00 – 800 m löpning
Minut 5:00 – 50 KB sving 24/16
Minut 10:00 – 30 Strict Pull-Ups
Minut 15:00 – 50 Wall Balls 10/6
Minut 20:00 – 50 push ups
Minut 25:00 – 800 Meter Run

Om du inte hinner klart med en övning innan det är dags att starta nästa så lämnar du övningen ändå och påbörjar nästa övning