CrossFit Holistic – WOD

Välj en av nedanstående styrkedelar

View Public Whiteboard

Back Squat (Hitta tung 8a. Sedan AMAP på kroppsvikt)

APRAM på kroppsvikt (eller skala till en vikt du orkar minst 10 ggr) Du är klar när du fortfarande har 1-2 reps ”kvar i tanken”

Shoulder Press (8-8-8-8)

()

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

AMRAP 12 min
10 x Renegade Rows (en vikt där du kan göra 10 st obrutna)
20 x Box Jumps 61/51
200 löpning