Announcements

Tisdagar kl 18.00 Löpgrupp. Löpande anmälan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Front Squat (Hitta relativt tung 5:a)

Front Squat (5-5-5 på 90% av 5an ovan)

Weightlifting

Shoulder Press (Strikt press: Hitta hyfsat tung 8a)

Shoulder Press (3×8 på 90% av 8:an ovan)

Weightlifting

Snatch Grip Deadlift (5-5-5-5)

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon 4-5 varv 30 sek/station 30 sek vila/byte mellan

Däckvält

Prowler 40/30

G20 20/15

Utfallsgång med viktplatta OH