CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynsmisk rörlighet

Weightlifting

Back Squat (3RM )

3×3 @80%

Shoulder Press (3RM)

3×3@80%

Deadlift (3×3@80%)

Metcon

Metcon (Time)

4 Rounds For Time

4 Squat cleans

8 Shoulder to over head

12 KB Swings

16 Air squats

RX 40/30 24/16

RX+ 60/40 32/24
Noga med djupet på Airsquats. Basic övning som vi alltid ska vara noggrann med att göra rätt. Grunder A och O