CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vilket är ditt favorit storkok

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Välj en av styrkedelarna nedan:

Weightlifting

1a: Deadlift (Hitta dagens 3RM (men jobba INTE till fail))

1b: Deadlift (3-3-3 på 90% av dagens 3 RM)

2a: Back Squat (Hitta dagens 3RM (men jobba INTE till fail))

2b: Back Squat (3-3-3 på 90% av dagens 3 RM)

3a: Shoulder Press (Hitta dagens 3RM (men jobba INTE till fail))

3b: Shoulder Press (3-3-3 på 90% av dagens 3 RM)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 12 min AMRAP

5 x däckvält

10 x push up,

200 m löpning

5/arm x push press med KB 20/12

40 m suitcase walk med KB (skalning: waiters walk)

Börja på olika stationer