CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Front Squat (5-5-5-5)

Push Press (5-5-5-5)

Bench Press (5-5-5-5)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon i Par

20-15-10-5

Hang Clean 50/30 (skalning kb sving)

Burpee over bar

Båda ska ta sig igenom hela stegen, gör varannan övning. Person A gör 20 cleans, person B gör 20 cleans, sedan gör person A 20 burpees, sedan gör person B 20 burpees, sedan person A 15 cleans osv.