CrossFit Holistic – Silverbacks

View Public Whiteboard

Warm-up

Wallball stafett

Weightlifting

Back Squat (3RM)

3×3 @80%

Deadlift (3RM)

3×3 @80%

Bench Press (5-5-5-5-5)

Bygg upp till utmanande 5 innan man börjar räkna set.

Metcon (Time)

Metcon (Time)

TEAM OF 2!

100cal AssBike

90 KB swing Rx 24/16, Rx+ 28/20

80 DL 80/50

70 GTOH 50/30

60 Burpees over bar

50 T2B

40 Front Squat 50/30

30 Pull Ups

20 Ring Dips

10 Snatch 70% av ert max

5 HSPU / Wall Climb

Cash Out 200 DU

Vikter skalar vi åt båda hållen, likaså med övningarna om det behövs