CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Front Squat (5×5)

3s paus i botten

Deadlift (5×5)

4s upp och 4s ner

DB Strikt press (5×5)

5s paus i frontrack 5s paus i toppen

Metcon

Metcon (Time)

5 Rounds FT

15 Deadlifts 70/50

5 KB Clean&jerk Höger 24/16

5 KB Clean&jerk Vänster

RX+ 100/70

28/20
Clean and jerk med KB görs från hängande position

Accessory

5 min Timer Träna DU