CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning sedan individuell specifik uppvärmning beroende på vilken styrkedel man ska göra

Weightlifting

Bench Press (5-5-5-5)

Front Squat (5-5-5-5)

Romanian Deadlift (6-6-6-6)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

AMRAP 30 min i par. Kör vartannat varv

5 Push-ups

10 wall ball 10/6

15 Squats (uppskalning: squat med boll i famnen)