CrossFit Holistic – StrongLift

View Public Whiteboard

Metcon (No Measure)

*Teknik 10min

– Log press

– Yoke

MetCon:

*Team of 3-4:

20min on the clock

– Build to a Heavy Logpress

– Om alla byggt upp en tung innan tiden är slut, ta av bygg, upp igen.

*Team of 3-4:

AMRAP 20min

– 20m Yoke walk

*Team of 3-4:

20min on the clock

– Long throw w. D.ball

(Mät hur långt ni kastar, dagens längsta kast vinner äran!)