Teknik: Kipping Pull Ups

Styrka: 3 x 5-15 Kipping pull ups (skalning: pull ups med band)

MetCon:
3 RFT
40 DU
20 burpees
10 chest to bar / pull ups /ring rows

vila 2 min

4 x 30sek/sida av sidoplanka vila 60 sek efter varje minut.