CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Power Clean (5RM)

Gör sedan 100 reps på 50%. Setten ska va 5 tng och man måste bryta vare gång man gjort 5.

Clean Pull (3×3 @110% av 1RM)