Main – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Warm-up (No Measure)

Teknik:
Press
Enarms KB press

Weightlifting

Shoulder Press (8-8-8)

One Arm KB press (8-8-8/arm)

Metcon

Metcon (Time)

KB complex
Varje minut:
10 x KB Sving
10 x Goblet squat

Resterande tid av minuten: armhävningar

Fortsätt tills du gjort 100 armhävningar
(time cap 10 min)