CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Push press

Weightlifting

Push Press (3-3-3-3)

Metcon

Metcon (Time)

I par gör vartannat varv tills båda gjort 5 varv av

20 Kettlebell swing 24/16

20 Push-Ups
Om tid finns kvar på slutet öva på valfri svaghet