Announcements

Nya juniorgrupper och mammagrupper ute ny. Anmälan på hemsidan

CrossFit Holistic – WOD

Warm-up

Metcon

Metcon (No Measure)

10 min OTM 40/20

1. OH hold med 2 KBs

2. Hollow hold

Vila 3 min

10 min OTM 40/20

1. Strikta Pull-ups

2. Superman hold

Vila 3 min

10 min OTM 40/20

1. Ringrows ( pumpa som F** )

2. Box Jumps over

Vila 3 min

4 Min AMRAP

2 Burpees

4 KB Swings

6 Goblet squats