CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik

15-20 min Ropeclimbs

Accessory

5×5 T2Rope

Samma skalning här som T2B, man kommer upp med knäna så högt man kan

3x Max Hang i Repet

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

3min AMRAP x 3vila 1min mellan

5 Burpees

5 Push ups

10 Airsquats

ALL OUT FRÅN START TILL MÅL