CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Metcon (No Measure)

OTM x 9

1. 50s Banded Rows

2. 6 KB Windmills / Sida

3. 10 Pushpressar

Varv 1: Tom stång

Varv 2 och 3: Lasta på nå lättare vikter om man vill

Weightlifting

Push Press (3 Pushpressar Ev 2:30 x 6)

Stegrande vikt dom 6 setten

Bygg till dagens utmanande 3a

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

AMRAP 10 min

30 DB Snatch 20/15

15/12 Cal Valfri maskin

10 Knees to elbows / Toes to bar