CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Skin the cat

Gymnastics

Ring Dips (3 x max)

Skalning: med fötter i marken

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon:

8 min AMRAP

2-4-6-8-10-12-16- osv wall balls 10/6

1-2-3-4-5- osv Burpee pull up (uppskalning: chest to bar, nedskalning: burpee-ringrows)

Om tid finns kvar:

Viktade plankor 4 x 30 sek i par, en jobbar en vilar
Om skalning till burpee ring rows: gör först alla ring rows sedan alla burpees