CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: back squat

Weightlifting

Back Squat (Hitta dagens tunga 5:a)

Behöver inte vara en PB5:a utan gå efter dagsformen

Back Squat (4×5 reps med start var 90 sek på 80% av 5an)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon för time

1000 meter rodd

50 x thrusters 20 kg

50 x ground to overhead med viktplatta 20/15

Start med 4 i varje heat.