CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynamisk rörlighet

Weightlifting

Back Squat (5-5-5-5-5)

2s paus i botten av varje squat

Gymnastics

3x Max Top of ring hold

Hitta en skalning vars du kan hålla 20+ sekunder varje gång

Metcon

Metcon (Time)

15 min OTM 40/20

1. Rodd

2. Split squat jumps

3. Abmat situps

4. Thrusters

5. VILA

RX: 30/20

RX+: 40/30