Announcements

Tisdagar kl 18.00 Löpgrupp. Löpande anmälan.
Testvecka:vecka 22. OBS registrera era resultat i WODIFY!

CrossFit Holistic – Silverbacks

Kör hårt som satan!

View Public Whiteboard

Warm-up

Det är viktigt att värma upp lårbenshalsarna!

Weightlifting

Deadlift (3RM)

Metcon

Cindy (AMRAP – Rounds and Reps)

20-Minute AMRAP of:
5 Pull-ups
10 Push-ups
15 Squats