CrossFit Holistic – WOD

Styrkedag

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: Marklyft

Om tid blir över på slutet: öva Double Unders

Deadlift (3-3-3-3)

One Arm KB press (5-5-5/arm)

Jägarvila med benspark och KB (8-8-8/ben)