CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Dynamisk rörlighet

Weightlifting

Front Rack Lunge (10-10-10-10-10 /5 ben)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

3min x4 med 3 min vila mellan intervaller. vi jobbar 2 och 2 vilket gör att en jobbar hela 3 min. vilar medans nästa kör 3 min.

intervall 1 och 2

10×10 m löpning

sedan AMRAP

4 Thrusters med KB

8 KB Swings

RX 24/16

RX+ 28/20

Intervall 3 och 4

10x10m löpning

sedan AMRAP

10 ABmat situps

15 Airsquats

Om tid finnes

Stretcha och ta hand om kroppen