CrossFit Holistic – WOD

Styrkedag

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Teknik: Marklyft

Weightlifting

Deadlift (5-5-5-5)

Suitcase Deadlift (5-5-5/arm)

Gymnastics

Ring Rows (3×10 )

Metcon

Metcon (No Measure)

I par vartannat varv tills båda gjort 5 varv

40 m (2x över boxen och tillbaka) Farmers walk så tungt som möjligt

En kör en vilar