CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

För alla som inte redan hört så kommer enstaka pass inte finnas att se förens vi kommer till boxen. Detta för att vi ska komma ifrån att avboka vissa pass som vi kanske tycker är mindre roliga men kanske är väldigt viktiga för våran utveckling.

Ses på boxen!