CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad är din favoritfilm?

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Gemensam uppvärmning

Teknik: Strikt Press

Weightlifting

Shoulder Press (3-3-3-3)

KB windmill (3-3-3/arm KB wind mill)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

10 min AMRAP

4 x Burpee over bar

8 x push press

16 x Utfallssteg