CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Accessory

5 min OTM

30-40s Handstanhold

Metcon

Metcon (No Measure)

3x20m Farmerswalk

3x20m/arm Suitcasewalk

3x20m Frontrackcarry

3x20m OHcarry

3x20m Frontrack + OH (3 på båda sidor)

Gör detta i par och kör u go i go. Inte på tid utan med kvalite

Om tid finnes

3x20m Frontrack squatwalk